Svátek má: Vratislav

Komentáře

Jiří Valenta

člen Zastupitelstva Plzeňského kraje

S oligopolem velkých operátorů se opět nepohnulo!

Stále vysoké spotřebitelské ceny za telefonní hovory a data v ČR jsou, nejen dle mnohých odborníků, ale i většiny obeznámených klientů, způsobeny především působení oligopolu tří největších telefonních operátorů na místním IT trhu.

Pro upřesnění je třeba zmínit, co termín „oligopol“ ze své podstaty je, a také to, co pro tržní prostředí může znamenat. Tedy velice zjednodušeně: jedná se o takovou strukturu trhu na straně nabídky, kdy v oblasti poskytovaných hovorů a přenosu dat existuje jen velice málo firem, konkrétně u nás tři velké, které dohromady zabírají většinový podíl nabídky. V této situaci může explicitně docházet, a nenamlouvejme si, že je tomu zde jinak, k utajovaným jednáním na společné cenové politice a udávání hlavního směru vývoje tohoto odvětví. A z těchto tržně nepřijatelných aktivit potom mohou plynout až nesmyslně vysoké ceny pro koncové zákazníky.
    
Požadavek na rozbití ilustrovaného oligopolu byl mnohokráte a opakovaně vznesen, nejen mnou, a to na jednání poslanecké sněmovny. Naposledy se tak stalo v loňském roce při projednávání novely zákona o elektronických komunikacích. Jak ale takovouto situaci řešit?
    
Efektivním nástrojem, kterým by napomohl k požadované destrukci zákaznicky dysfunkčního prostředí, by bylo samozřejmě nalezení dalších, či alespoň jednoho dalšího významného operátora. Ten by zcela jistě zvýšil zdravou konkurenci na našem trhu  v oblasti informačních a komunikačních technologií a srazil ceny. Předseda vlády Andrej Babiš na podnět svého času nadšeně reagoval a veřejně prohlašoval, „že se jeho vláda netají tím, že se připravuje tendr na dalšího operátora, a že prý zájem je“! Podmínky zamýšlel nastavit tak, aby byly atraktivní právě pro vstup nového hráče. A výsledek celé této snahy?  Než o rozbití oligopolu, či o nulovém stavu, lze spíše hovořit o pravém opaku, tedy o ještě větším posílení nekonkurenčního prostředí. Další velký telefonní operátor u nás totiž zase nebude!
    
Tento fakt vyplynul z výsledků listopadové aukce kmitočtů, kterou vyhlásil Český telekomunikační úřad. Dnes je již jisté, že klíčové kmitočty, pro tzv. chytré mobilní sítě 5G v pásmu 700 MHz, se opět rozdělí zase jen mezi O2, T-Mobile a Vodafone. A co nato naše vláda? Ta jen suverénně, prostřednictvím rezortního ministra průmyslu, obchodu a dopravy Karla Havlíčka, prohlásila, že považuje provedenou dražbu za úspěšně dokončenou, a že se podle ní zvýší konkurenční tlak na operátory a na další snížení cen. Jak směšné! Stanovená a mediálně proklamovaná vládní priorita nalezení dalšího operátora zůstala sice nesplněna, ale úspěch to prý je!


     
Tak samozřejmě, T-Mobile zaplatí státu za kmitočty 1,89 miliardy, Vodafone 1,57 miliardy a O2 1,34 miliardy Kč, ale tuzemský spotřebitel opět tzv. ostrouhá a dál může pošilhávat po Evropě po mnohem nižších cenách za poskytované hovory a data. Doprovodným faktem a ilustrací aktuálního stavu je například také to, že ČR má v rámci EU páté nejvyšší propojovací poplatky, což jsou poplatky, které si operátoři vzájemně účtují jako náklad na spojení hovoru. A i od těch se následně odvíjí cena účtovaná koncovému zákazníkovi!
    
Na závěr ještě ke zmíněné aukci na kmitočty. Ta byla, podle mnohých odborníků, zbytečně překombinovaná a vše tedy nemohlo dopadnout jinak, než krachem! A premiér již nyní na hledání dalšího operátora raději neříká nic a je rád, že mu již málokdo připomene, že v programovém prohlášení vlády stojí „černé na bílém“, že: „Koaliční vláda bude prosazovat co největší konkurenci na telekomunikačním trhu, což povede ke snížení cen a zlepšení služeb.“ Bohužel pro něj i pro české zákazníky, tak s tímto slibem skutečně doposud vláda nepohnula!

Jiří Valenta

Souhlasíte s tím, že Česká republika dodává zbraně na Ukrajinu?

Ano
transparent.gif transparent.gif
22%
Ne
transparent.gif transparent.gif
56%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
22%